Kontakt:

Rejestracja

mgr Katarzyna Olko

Instytut Inżynierii Środowiska

tel. +48 15 642 25 42

e-mail: inzynieria@kul.pl

 

Abstrakty

mgr Rafał Kuzioła

e-mail: rafalkuziola@kul.pl

 

Sprawy oragnizacyjne

Prof. Andrzej Kuczumow - kuczon@kul.lublin.pl