Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

ORGANIZATORZY

 
 

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego,

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

oraz

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II